Sverigedemokraterna i Sigtuna | Sverigedemokraterna i Sigtuna | Sida 4

SD i Sigtuna

 

Välkommen till Sverigedemokraterna Sigtuna

facebook1

 • Tid för Sverige

  Av leonidyurkovskiy den 17 maj, 2016
  0

  Viktiga ord från Jimmie Åkesson om vår tid, och hur vi tar oss ur den värsta samhällskris som Sverige genomlevt i modern tid.

 • SD-Motion ang oroligheter i Valsta

  Av runeohlund den 11 april, 2016
  0

  Oroligheter, bråk, rån och misshandel sker nästan dagligen i Sigtuna och inte minst i Valsta centrum. Det har rapporterats gång på gång och blivit en medial följetong.

  oroligheter, bråk, misshandel, rån

  Boende, besökare och butiksinnehavare i centrala Valsta vittnar om att stämningen är orolig, narkotika förekommer och många undviker att vistas i centrum. Vad vi i Sverigedemokraterna erfar, leder detta till att fel personer får makten över området. Detta innebär i sin tur en självförstärkande negativ utveckling vilken snarast behöver vändas.

  Vi Sverigedemokrater anser att Valstaborna har rätt till sitt bostadsområde. En rätt som de idag till fullo inte kan utnyttja. Förbrytare ska inte ta över Valsta.

  Vi anser inte att kommunen hittills har uppfyllt sina åtaganden på ett tillfredställande sätt trots att man uppmärksammats på brister i Valsta.

  rån, misshandel, våldtäckter

  rån, misshandel, våldtäkter, bilbränder, mm

  Vi Sverigedemokrater yrkar:

  Att kommunen ska verka för ökad närvaro av ordningsvakter och polis.

  Att utöka samarbetet med myndigheter såsom migrationsverket och andra berörda parter eller organisationer för att stävja brott och för att försäkra oss om att personer som vistas illegalt i Sverige inte onödigtvis belastar vår kommun.

  Att kommunen på lämpligt sätt ska följa upp hur utvecklingen av kommundelen upplevs av invånare näringsidkare och andra intressenter gällande säkerhet och trygghet och hur dessa faktorer påverkar möjligheterna att bo och verka i Valsta.

  Sverigedemokraterna Sigtuna