Sverigedemokraterna i Sigtuna | Sverigedemokraterna i Sigtuna | Sida 3
The premier destination for premium products

SD i Sigtuna

facebook1

Välkommen till Sverigedemokraterna Sigtuna

Medlem

Styrelse:

Ordförande: Inga-Lill Björkman

Vice ordförande: Nils Persson

Andre Vice ordförande: Peter Nilsson

Ledamot: Ulf Levén

Ledamot: Anna-Lena Fjellstedt

Ledamot: Carina Viding

Suppleant: Ingemar Garneland


 

 • Jan Tullberg om Populism -referat och video från 14:e maj i Märsta

  Av nilspersson den 20 maj, 2018
  75
  0

  Populism – enkla lösningar på komplexa problem? Eller folkets reaktion på etablissemangets strävan att motverka demokrati och folkvilja ?

   

  Trenden i vår del av världen har under många år varit globalisering genom massinvandring och nedbrytande av den nationella suveräniteten hos självständiga, fria länder. Enligt vad vi Sverigedemokrater erfar så verkar det som folk i allmänhet inte uppskattar utvecklingen. Är yttrandefrihet och demokrati en nagel i ögat på eliten ? Som en konsekvens av dessa funderingar så bjöd vi in Jan Tullberg för att hålla en öppen föreläsning i Märsta den 14 maj 2018.

   

   

  Sammanfattning av föreläsningen:

   

   

  Populism – ett hot eller en möjlighet?

  Den välkände föreläsaren och ekonomidocenten Jan Tullberg gästade SD Sigtuna en solig 14:e maj 2018. Här är en kort sammanfattning av vad vi intresserade åhörare fick oss till livs på Forum i Märsta.
  Jan är ju även författare och skribent och öppnade med att nämna sin bok Låsningen (Lykeion, 2014). Han talade om populism och andra begrepp med nära anknytning. Populism, som riktar sig mot vanligt folk och är, från etablissemanget sett, ett negativt epitet, men kan bli positivt. Opportunism däremot riktar sig mot personer i maktställning. Populism och opportunism är två rivaler till mandat och legitimitet för att förändra.
  Två författare och böcker nämndes, David Goodhart’s The Road to Somewhere och Christoffer Lasch’ The Revolt of the Elites (svenska titeln är Eliternas uppror och sveket mot demokratin). Här framkommer att eliten inte längre vill vara folkets tjänare utan dess förmyndare.
  Viktiga definitioner: globalisering, det nyliberala projektet; överstatlighet – EU, FN och Agenda 2030; juridikalisering – politik genom domstolar; governance – (inte bara government) – lobbyorganisationer i beslutsfattande; multikulturalism genom massinvandring och nymoralism – medborgarna ska uppfostras till den nya värdegrunden.
  Begreppen verklighet och hyperrealitet fick en ny innebörd med ett roligt exempel. En ko är på engelska ”cow” och på franska ”vache.” En engelsk/amerikansk ko är inte tillnärmelsevis detsamma som en fransk ko. Alltså, en ko är inte en ko! Ett annat exempel var en författare som skrev en bok om ett tillfälle där ett krig inte var möjligt. Sedan blev det ett krig och då skrev författaren en ny bok och förklarade att kriget egentligen aldrig hade hänt. Denna inriktning menar att verkligheten inte är verklig. Och i hyperverkligheten händer inte verkligheten, ex. krig.
  ”A speech act” är när ord ses som handling. Säger man att man är god, är man inte god, vilket kallas egohumanism. S.k. breda lösningar, som vi ofta hör, är något som tystar debatter – alla är överens. Att gå från demokrati till postdemokrati innebär ett tillstånd där demokratin stelnat och delvis tömts på sitt innehåll.
  Politiker och andra kan uttrycka att populismen inte har någon ideologi. Detta är populismens ideologi:
  Krav på responsivitet av valda representanter (färre öppna mandat)
  Större inslag av beslutande folkomröstningar
  Större fokus på medborgerliga rättigheter, inte mänskliga
  Subsidiaritet, från överstatliga beslut till nationella
  Demokratin avvecklas nu stegvis, den måste erövras
  Det sovande folket måste vakna

  Kärnan är, om massan blir felinformerad, blir de sämre än slumpen. Muslimer har också ”mänskliga rättigheter”, som röstades fram från 1990 och kallas sharialagar.

  Vem är auktoritär?
  Vi förevisades en skala, GAL – TAN, en benämning på en politisk indelningsdimension för politiska värderingar och partier, där GAL stod för bl.a. grönt, alternativt och libertärt, medan TAN förespråkade traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt.

  Alla politiker ger enkla svar, ja eller nej. Från franska revolutionen har politiken lånat tre slagord:
  Högern – Frihet
  Vänstern – Jämlikhet
  Populismen – Broderskap
  I ett pluralistiskt samhälle ska vi få ha våra fria åsikter, utan att bli kritiserade. Demokrati är inte demokrati, utan den demokratiska värdegrunden.

  Föreläsningen avslutades med frågestund. Vi tar dem i turordning:
  1. Är man spontan är man obekväm. Stämmer det?
  Svar: Åsiktsbredden drar ned. Man vill ha berättelsestyrda människor.
  2. Göran Greider och Åsa Linderborg verkar i sin bok Populistiska manifestet inte ha förstått populismens kärna. Är det så?
  Svar: Standardsvaret är, att vänsterns problem beror på att vänstern inte bevarat glöden. Man vill söka konflikt mellan högern (ryslig) och vänstern (revolutionär). Att socialismen är död konstaterades redan 1920. Därefter kom planekonomin. Socialismen som ”jägarlag” är borta. Vänster- och högerskalan är svår att skapa liv i. Konflikten upplevs inte som riktig, utan mer som teater.
  3. Vad är normalt (i politiken)?
  Svar: Något som är vanligare än något annat alternativ. Att acceptera medmänniskans preferenser. Majoritetsåsikt i vissa frågor och minoritetsåsikt i andra. Lyssna på folket!
  4. Sverigedemokraterna är en politisk rörelse som ligger i tiden och går inte att stoppa. Vi är stora fast alla sagt att vi inte kan bli det. Hur stora kan vi bli?
  Svar: Inget är så givet! Statsvetare visar att väljare blir mer mobila. Jämför med
  5-stjärnerörelsens tillväxt i Italien. Socialdemokraterna har blivit ”utrotade” i Europa. Hur små kan de bli? Det finns inte mycket ”goodwill” i politiska partier. Man vill se mer av partiers historiska belastningar. Bättre minne och hårdare straff för partier.
  5. Vad tror Du att partiledare i mittpartierna har föruppfattning om populism? Hur ser de sig själva och hur tänker de?
  Svar: Populism är negativt! De arbetar i symbios med media. Då blir de opportunistiska i sitt synsätt. De går som ett fiskstim, planlöst och kollar närmaste fiskarna. Världen är för dem händelsestyrd. Man vänder sig till mediakonsumenter. De är mediastyrda och har ingen plan. Ogenomtänkt.
  6. Juridikalisering?
  Svar: Utformar inte reglerna.
  7. Undanröjande av fria marknaden, TTIP etc., kapitalism vs planekonomi. Hur ser sambanden ut?
  Svar: Komplicerade samband. Likartad konkurrens. Kampen mellan företag avgörs av företagets storlek. Att släppa greppet om industrialismen är radikalt. Handelsteori. Men nu köper många på kredit (kapitalism), vilket är ett osunt drag. Socialismens problem i liberalismen. Att avindustrialisera vårt land är ingen poäng, utan en förlustverksamhet.

  Några ytterligare frågor tillkom. Därefter avslutades föreläsningen. Varma applåder!

  Skrivet av Sverigevännen Tommy Hellström

 • Inget är så starkt som en idé vars tid är inne. SD når 23% väljarstöd!

  Av nilspersson den 17 maj, 2018
  69
  0

  http://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/1caejz05bl/Opinion_Metro_YouGov_Maj2018.pdf

  Låt oss fira genom att lyssna på den gamla klassikern med titeln som beskriver vårt momentum.
  Vi är på gång nu. Vill du va´me´ ? Kom hör vår sång nu ska du få se!

 • ”Bygdens son” rånad på T centralen av ”gatubarn”

  Av nilspersson den 4 maj, 2018
  79
  0

  Henrik Schyffert har dragit fulla hus i Kulturum Märsta under våren och gör en god förtjänst ekonomiskt med sin fostrande föreställning. Komikern vill bli tagen på allvar med sin utgångspunkt att Sverige aldrig varit så tryggt som det är nu. ”Var inte rädda”. Joakim Lamotte önskar i videon höra mer om hur tryggheten kommer in i Sverigebilden när Schyffert blev rånad av ett marockanskt ”gatubarn” på T-centralen nyligen.