Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Sigtuna
The premier destination for premium products

Förtroendevalda

images

Kyrkopolitiker

Kyrkofullmäktige

Sigtuna församling: Sören Sundh

Märsta Pastorat : Bo Thelin

Kommunalt förtroendevalda

Kommunfullmäktige:

Ledamöter:

Rune Öhlund
Johansson, Johnny
Fjellstedt, Anna-Lena
Nilsson, Peter
Sundh, Sören

Ersättare:

Blaszczuk, Witold
Levén, Ulf
Erik Johansson

Kommunstyrelsen:

Ledamot: Johnny Johansson
Ersättare: Rune Öhlund

Barn- och ungdomsnämnd:

Ledamot: Peter Nilsson
Ersättare: Rune Öhlund

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd:

Ledamot: Anna-Lena Fjellstedt
Ersättare: Peter Nilsson

Bygg- och trafiknämnd:

Ledamot: Sören Sundh
Ersättare: Ulf Levén

Äldre- och omsorgsnämnd:

Ledamot: Anna-Lena Fjellstedt
Ersättare: Ulf Levén